29ekim

Kuyumculukta güvenli ticaretin yeni rotası: İGDEM

Kuyumculukta güvenli ticaretin yeni rotası:  İGDEM

İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA tarafından hibe desteği alan Kuyumculukta Küresel Liderlik İçin İhracat Odaklı; Eğitim, Dijital Dönüşüm ve Güvenli Ürün Merkezi “İGDEM Projesi’nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında GLT Laboratuvarı’nda kurulan Güvenli Ürün Merkezi’nde iç pazar ve ihracatta satılan ürünlertahribatsız analiz yöntemleriyle test edilerek ‘İKO Güven Damgası’ ile işaretleniyor.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) öncülüğünde hazırlanan ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hibe desteği alan Kuyumculukta Küresel Liderlik İçin İhracat Odaklı; Eğitim, Dijital Dönüşüm ve Güvenli Ürün Merkezi “İGDEM Projesi’nin kapanış toplantısı yapıldı. İstanbul Kuyumcular Odası’nın Çemberlitaş’taki Merkez Binası’nda düzenlenen toplantıya İKO Başkanı Mustafa Atayık, Başkan Vekili Turhan Gürdal, Yönetim Kurulu Üyeleri; Rıfkı Baş, Garbis Gedikoğlu, Aylin Gözen, Ufuk Güneş, Genel Sekreter İsmail Kalafat, Yönetim Danışmanı Ali Ramazan Şanto, İSTKA İzleme Uzmanı İknur Çiçek ve sektör mensupları katıldı. Proje kapsamında GLT Laboratuvarı’nda hayata geçen İKO Güvenli Ürün Merkezi’nin iç pazarın yanı sıra ihracata da büyük katkı sağlaması bekleniyor. İKO Güvenli Ürün Merkezi, Mücevher İhracatçılar Birliği ortaklığında İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kuyumcukent İşletme A.Ş, ve Kapalıçarşı Esnafları Derneği iştirakçi desteğiyle yürütülüyor. İhracat amaçlı ya da iç pazara sunulmak üzere üretilen, kıymetli maden ve kıymetli taşları içeren ürünlerin tümü İKO Güvenli Ürün Merkezi’nde tek tek tahribatsız analiz yöntemleri kullanılarak test edilerek kalitesi belirleniyor ve bu ürünler İKO Güven Damgası ile kalıcı olarak işaretleniyor. Güvenli Ürün Merkezi’nde ürünlere sadece ayar ve şekil kontrolü değil, aynı zamanda ihracatta gerekli denetimlerden biri olan AB ülkelerince belirlenen ve insan sağlığına zararlı metallerin ürünlerde kullanılıp kullanılmadığının tespitine ilişkin REACH denetimi de yapılıyor. Güvenli Üretim Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte tüketici satın aldığı altın takı ve mücevherinin İKO Güven Damgası’na sahip olup olmadığını kuyumcusundan talep edebiliyor. Ayrıca, bu damga tüketicinin çıplak gözle görebileceği büyüklükte olacak, küçük ürünlerde damganın gözle tespit edilemediği durumlarda ise kuyumcusundan isteyeceği özel bir büyüteçle bu damgayı görebiliyor.

Eğitim
Proje kapsamında dış ticaret eğitimleri, proje ortağı Mücevher İhracatçılar Birliği tarafından günümüz koşulları göz önünde bulundurularak online olarak verildi. Proje süresi boyunca tarafımızdan düzenlenen İstanbul ve Ankara eğitimleri dahil olmak üzere toplamda 13 eğitim 44 saat olarak tamamlanmış ve 6589 kişiye ulaşıldı.

Mentorluk
Eğitimlerin ardından, ihracat yapma aşamasına gelen üyelerimize talepleri doğrultusu mentorluk faaliyeti gerçekleşti. Bu hizmet ihracat adımlarına bürokratik olarak kendilerine yol göstermenin yanında ihracata konu ürünlerin belirli standartlarda olmasına ilişkin ar-ge ve analiz desteği verildi. Ayrıca, ihracat adımları konusunda proje ortağı Mücevher İhracatçıları Birliği’nden ve sektörde gümrükleme hizmeti veren firmalardan teknik destek sağlandı.

İhracata katkı sunacak
İKO Güvenli Ürün Merkezi’nin bu hizmeti talep eden ülkeler (Avrupa Birliği ve AB Diğer, ABD, Kanada ve Irak) bazında yapılan bir analize göre, ihracata ekstra 1,5 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. İKO Güven Damgası, ayrıca firmaların gümrüklerdeki işlemlerini de hızlandırmış olacak. Güvenli Ürün Merkezi’nde İKO üyesi olsun ya da olmasın talepte bulunan tüm kuyumculuk firmalarının ürünlerinin tamamına uzmanlar tarafından yapılacak analizler doğrultusunda “İKO Güven Damgası” vuruluyor.

Neden İKO Güven Damgası?
Kuyumculuk ürünlerinin ulusal ve uluslararası bir standardı vardır. Bu standart değerli madenlerde ayar olarak tabir edilen değerli madenin saflık değeridir, değerli taş alanında da kaliteyi belirleyen birçok unsur var. Kalite kontrol ve orijinallik tespiti sadece teknik imkanlara sahip laboratuvarlarca yapılabilir. Ayrıca, günümüz şartlarında dijital kanallardan yüz yüze yapılmayan alışverişte güven unsuru; ancak sertifika, damga vb kalite kontrol belgeleri ile ispatlanabilir. İKO Güven Damgası kalıcı olarak ürüne işlenecek bu şekilde sanal alışverişlerde güven sağlanmış olacak.

 

260