29ekim

İŞ SAĞLIĞI


Resmi Gazetede 30.06.2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İSG alanında adeta bir devrim yaparak 1 çalışanı olan iş sahibine bile önemli yükümlülükler getirmiştir ve böylelikle  bütün işler ve işyerleri ile çalışan herkes yasa kapsamına alınmış oldu.

İş Sağlığı ve güvenliği, iş yerinde işin yürütülmesi sırasında meydana gelen olumsuz koşullardan çalışanların korunması üretim ve işletme ile çevre güvenliğinin sağlanması için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmadır.

Yeni yasanın amacı; İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin temini için yapılması gerekenleri göstermek, bu bağlamda işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek, hedefi ise iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile üretim, işletme ve çevre güvenliğinin sağlanmasını temin etmektir.

Türkiye’de her gün ortalama 172 iş kazası olmakta ve bunlardan 4’ü maalesef ölümle sonuçlanmaktadır. . Maddi kayıpta yılda yaklaşık olarak 8 Milyar TL civarındadır. Dünyada ise hergün ortamla 1 milyon iş kazası olmakta ve 1000’e yakın çalışan hayatını kaybetmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre El Salvador ve Cezayir’in ardından işçi ölümlerinde üçüncü sırada olan Türkiye’de her yıl ölen işçi sayısı bin kişinin üzerinde. ILO verilerine göre ölümle sonuçlanan iş kazası oranları Türkiye’de çok yüksek. Türkiye’de ölümle sonuçlanan iş kazası oranları ‘100 binde 20,5’ iken bu oran Norveç, İsveç, İsviçre ve Danimarka gibi ülkelerde ‘100 binde 2’ oranının altında.

Yeni yasa ile İSG’de sonuç odaklı yaklaşımdan önleyici yaklaşıma geçiliyor. İş kazası olduktan sonra sebep araştırmak yerine kaza olmadan önce önlem alınması amaçlanıyor ve eğitim ile bilinçlendirme ön plana çıkıyor. Bu dönemde İSG’ye duyarsız kalmak pek mümkün olmayacak, çünkü idari para cezaları çok ağır, denetimler çok yoğun ve online olarak yapılacak ve artık İSG hizmetlerine ulaşmak çok kolay.

Öncelikle şunu belirtelim ki, İSG açısından BİR ÇALIŞANI bile olan işyerlerinin sorumlulukları var,İSG’ye ilişkin çalışan eğitimleri, risk analizi, mesleki eğitim belgesi, sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları ve teknik kontroller,uyarı levhaları, yangın ve acil durum tatbikatı gibi.

Kuyumculukta iş güvenliğine bakacak olursak iki tehlike gurubu karşımıza çıkmaktadır. Bunlar tehlikeli gurupta yer alan imalathaneler ve az tehlikeli guruba dâhil olan perakende ve toptan satış yapan mağazalar. Bu tehlike guruplarını irdeleyecek olursak üyelerimizin izleyecekleri yolu takip etmeleri daha kolay olacaktır.

İmalathaneler(Tehlikeli Sınıf): 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesi üzerinden sözleşme imzalayacaklar. Bunun yanında yine uzman ve hekimin yönlendirmesi ile Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı, Çalışan Eğitimi, Ortam Ölçümleri, Tatbikat ve Çalışanların Sağlık kontrollerini yaptırmak zorundadır.

Perakende ve Toptan Mağazaları ( Az Tehlikeli Sınıf) : 31 Aralık 2012 itibariyle çalışan sayısı 50’nin altında ise Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı, Tatbikat, Çalışan Eğitimi ve Çalışanların Sağlık kontrollerini yaptırmak zorundadır.

6331 sayılı Kanun Cezai yaptırımları da oldukça fazladır.