GÜMÜŞ OBJE
Osmanlı devleti döneminde gümüş ev eşya üretimi 16 y.y.dan itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu devirde Anadolu’dan gelen gümüş ustalarının Kapalıçarşı çevresine yerleşmeleriyle bu bölgedeki gümüş işleme sanatı çok gelişmiştir. 18. y.y da Gümüş ustaları Topkapı Sarayı’nın içinde üretim yapmaya başlamışlardır. Bugün bu eserleri müzelerde ve müzayede salonlarında görmek mümkündür.

Osmanlı dönemi boyunca devam eden gümüş ev eşya üretimi 20. Asrın başlarında savaşlar ve Osmanlı Devletinin yıkılması nedeniyle gerileme dönemine girmiştir. Buna rağmen Kapalıçarşı çevresindeki varlığını sürdürmüştür.

Çeşitli toplumların kültürlerini psikolojik ve sosyolojik açıdan incelediğimizde değişik form ve şekilde kullanım kazanan gümüşün insanlar üzerinde birtakım etkiler bıraktığını adeta büyüleyici çekici sempati kazandırıcı özelliklerini bilmeliyiz. Bunun yanında gümüşün mikrop kırma özelliğinin olduğunu ve bir ev eşyası gibi haftada bir kez pamuklu bez ile elde temizliği yapılırsa değerini koruyan bir ev eşyası olarak yıllarca evlerdeki yerini koruyacağını da bilmeliyiz.

Gümüş eşya el sanatkarları işi ile uğraşan bu değerli kişilerin vizyonu,  aralarında yüzlerce yıldır varolan sevgi ,saygı,birlik ve beraberliğin, tarihi Kapalıçarşı ve çevresindeki hanlarda gümüş işleme el sanatlarının deneyim ve birikimleri doğrultusunda yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Misyonları ise ; Gümüş el sanatlarının branşlarını tespit etmek ve bu branşlarda faaliyet gösteren sanatkarların envanterlerini çıkartmak amacıyla çalışmalar yapmaktır. Mesleğin branşlarında ihtiyaç duyulan sanatkarların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak,üniversiteler ve meslek liselerinin ilgili bölümleri ile bu konularda ortak çalışmalar yapmaktır. Kapalıçarşı ve çevresindeki hanlarda yüzyılı aşan tarihi geçmişe sahip,geleneksel Türk el sanatlarının bir kolu olan gümüş eşya el sanatlarının korunmasını ve yaşatılması için devletin kurumları ile bu doğrulta çalışmalar yapmaktır.

Gümüş el sanatları ile uğraşan ustalarımızın kurmuş olduğu dernek “GESAD” adı altında hizmet vermektedir. Alınacak olan gümüş eşyaların ayarlarında veya herhangi bir sorun çıktığında GESAD ile iletişime geçip sorunlarınıza hızlı bir şekilde çözüm bulabilirsiniz.