29ekim

KAPASİTE RAPORU


 

Başvuru esnasında istenecek belgeler

 • Türkiye esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu T.C Halk Bankası ANKARA BAKANLIKLAR ŞUBESİ (16000018) nolu Hesabına (1.005,00TL) kapasite onay ücreti olarak yatırılacak ve makbuz ile 2 adet fotokopisi başvuru formuna eklenecektir.
 • Belgelerin elden teslim edilmesi halinda Birlik veznesine veya İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinin T. Halk Bankası Bakırköy Şubesi ( 16000094) No lu hesabına 1.005,00 TL yatırılarak makbuz ve 2 adet fotokopisi başvuru formuna eklenecektir.
 • Firmanın imalat konusunu gösteren esnaf sicil gazetesinin fotokopisi
 • Müracat firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa İMZA SİRKÜLERİ vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur.
 • İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir)
 • İşçilerin son 2 aylık SSK bildirgeleri ile tahakkuk fişleri (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır.
 • Muhtasar beyannemesi ile tahakkuk fişi.
 • Yenileme ve ilk kapasite başvurusu ayrımı yapılmaksızın makine faturaları eksiksiz ibraz edilecektir.

Kiralama yoluyla edinilen faturalar;

 • Leasing harici kiralamalarda en az 1 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesiyle birlikte makinaların faturalarının ibrazı zorunludur.
 • Leasing yoluyla kiralamalarda Leasing sözleşmesi ile birlikte makine proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı zorunludur.
 • Vergi mevzuatı gereği fatura yerine ibraz edilen gider makbuzu , taahhütname v.b gibi belgeler kabul edilmeyecektir.
 • Vergi Levhası fotokopisi.

Kapasite İstek Formunun Doldurulması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Doldurulması istenen sütunların boş bırakılmması eksik veya gerçeğe uymayan tarzda beyanda bulunulmaması gerekmektedir.
 • Ekpertiz işlemi esnasında formda beyan edilen bilgilerin haricinde bir durumla karşılığında oluşan gecikmelerden ve sorunlardan Odamız sorumlu olmayacaktır.
 • Başvuru anında istenen belgerlin yer almadığı müracatlar kabul edilmeyecektir.

Kapasite raporu onaylandıktan sonra Oda'ya elden 2.005,00 TL ödenecektir.