29ekim

İKO’NUN FAALİYET ALANLARI


İstanbul Kuyumcular Odası, Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları Kanunu’nda belirtilen resmi görevleri yerine getiriyor. Bu kanun dairesinde üyelerimize verilen hizmetler;

 • Odaya üyelik şartlarını taşıyarak başvuran kuyumcu esnafının üye kayıtlarını yapmak,
 • Üye kayıtlarını yenilemek,
 • Mesleği bırakan veya başka bir temsil kuruluşuna geçen üyelerin kayıtlarını silmek,
 • Üyelerin talepleri doğrultusunda faaliyet belgeleri düzenlemek,
 • Resmi Gazete ve yayınların takibatını yaparak üyelerimizi yakından ilgilendiren kanun ve uygulama değişikliklerinin bildirilmesi,
 • Hukuki ve mali konularda yaşanan sorunlarla ilgili olarak üyelere danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Yurtdışına iş için yapılan çıkışlarda vize ve çıkış harçları konusunda gerekli evrakların verilmesi,
 • Ustalık belgeleri ile ilgili eğitimlerde koordinasyon sağlanması,
 • Üyelerle ilgili dataların bilgi talep edilen departmanlara ulaştırılması,
 • Üyelerin ilgili sigorta evraklarının düzenlenmesi
 • Üyelerin esnaf sicil evraklarının düzenlenmesi,
 • Günlük altın ve döviz fiyat dökümanlarının arşivlenmesi ve talep halinde ilgili kişi veya kuruluşun bilgilendirilmesi
 • Mahkeme bilirkişi raporu düzenlemek,
 • Emniyet Müdürlüğü birimlerinin talep ettikleri bilirkişi raporlarını düzenlemek,
 • İlimizde veya diğer illerde meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan ziynet eşyalarının listelerinin üyelere ve ilgili meslek odalarına dağıtımı,
 • Yıl içerisinde üyelerin açılış-kapanış saatleri konusunda resmi onayın alınması; Valilik ve Emniyet Müdürlüğünden alınan onayın üyelere duyurulması,
 • Silah ruhsatı almak isteyen üyelere gerekli bilgi ve evrakın verilmesi,
 • İhracat yapmak üzere başvuran üyelere ihracat ekspertiz raporlarının düzenlenmesi,
 • Yurtdışında fuar düzenlenmesi,
 • Yurtdışında düzenlenen fuarlar hakkında gerekli araştırmaların yapılarak, sektör mensuplarına talep etmeleri halinde bilgi verilmesi,
 • Sektörün talep ettiği eğitilmiş eleman ihtiyacının okullarla koordinasyon halinde karşılanmasının sağlanması,
 • Sektörün menfaatleri doğrultusunda sektör mensupları arasında iletişim koordinasyonun sağlanması,
 • Üyeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü hususunda hakem görevi üstlenilmesi,
 • Odaya yapılan başvuruların niteliğine göre, taleplerin resmi makamlara iletilmesi,
 • Gerçekleşen çözümlerin üyelere duyurulması,
 • İlgili kişi ve kuruluşlara sektörel duyuruların ilgili yapılması,
 • Sektöre bağlı okullara usta öğreticiler atanması, maddi yardımların gerçekleştirilmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır.